Εκτύπωση

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

  Από την επαναλειτουργία του συλλόγου  το 1982 μέχρι σήμερα εκλέχθηκαν και υπηρέτησαν το Σύλλογο δεκαέξι (16) Διοικητικά συμβούλια. Για να μην αδικήσουμε όμως κανέναν, θα πρέπει να αναφερθεί πως και  άλλα μέλη του Συλλόγου - όχι απαραίτητα μέλη των Δ.Σ. - βοήθησαν στην ορθή λειτουργία του συλλόγου με προσωπική εργασία και κόπο.
  Παρακάτω υπάρχει η λίστα με ολα τα διοικητικά συμβούλια που εκλέχθηκαν απο το 1982 εως και σήμερα.
 Από 5 - 12 - 1982  έως  9 - 12 - 1984
  Από  9 - 12 - 1984  έως  7 - 12 - 1986
Πρόεδρος: Βλάχος Αθανάσιος του Σωτηρίου Πρόεδρος: Μαργαρίτης Σπύρος του Ανδρέα
Αντιπρ. : Μακρής Σωτήριος του Μάρκου Αντιπρ. : Προύντζου Ελπινίκη του Νικολάου
Γ.  Γραμ.: Προύντζου Ελπινίκη του Νικολάου Γ.  Γραμ.: Τηγάνη Στέλλα του Λάμπρου
Ταμίας: Γεροχρήστος Αθανάσιος του Χρήστ. Ταμίας: Παπαγεωργίου Κων/νος του Ανδρέα
Μέλος: Καραγιάννης Δημήτριος του Ευστρ. Μέλος: Καραγιάννης Δημήτριος του Ευστρ.
Μέλος: Κερώσης Απόστολος του Χρήστου Μέλος: Μακρής Κων/νος του Σωτηρίου 
Μέλος: Χρύσανθος  Χριστόφορος του Δημητρ. Μέλος: Χρύσανθος Ανδριανός του Χριστοφ.
 
Από 7 - 12 - 1986  έως  23 - 10 - 1988   Από  23 - 10 - 1988  έως  25 - 11 - 1990
Πρόεδρος: Παπαγεωργίου Κων/νος του Ανδρέα Πρόεδρος: Πλεξίδας Βασίλειος του Μιχαήλ
Αντιπρ. : Κερώση Χαρούλα του Μάρκου Αντιπρ. : Στασινού Ιωάννα του Κων/νου
Γ.  Γραμ.: Πλεξίδας Βασίλειος του Μιχαήλ Γ.  Γραμ.: Οικονόμου Αλίκη του Ιωάννου
Ταμίας: Χρύσανθος Φώτιος του Χριστοφόρου  Ταμίας: Κακιώρης Χρήστος του Βασιλείου
Μέλος: Γιαννακοπούλου Ευτυχία του Αποσ. Μέλος: Κουτσιούμπα Αικατερίνη του Ηλία
Μέλος: Λαυρέντζος Χρήστος του Λάμπρου Μέλος: Λαυρέντζος Χρήστος του Λάμπρου
Μέλος: Μαργαρίτης Γεώργιος του Κων/νου Μέλος: Μαργαρίτη Σπυριδούλα του Πέτρου
 
Από  25 - 11 - 1990  έως  25 - 10 - 1992   Από  25 - 10 - 1992  έως  20 - 11 - 1994
Πρόεδρος: Λαυρέντζος Χρήστος του Λάμπρου Πρόεδρος: Προύντζος Πέτρος του Θωμά
Αντιπρ. : Κατσίκης Κων/νος του Βασιλείου Αντιπρ. : Κατσίκης Κων/νος του Βασιλείου
Γ.  Γραμ.: Κουτσιούμπα Αικατερίνη του Ηλία Γ.  Γραμ.: Γιαννακοπούλου Ευτυχία του Αποσ.
Ταμίας: Προύντζος Παναγιώτης του Ανδρέα Ταμίας: Μαργαρίτης Ιωάννης του Γεωργίου
Μέλος: Γιαννακοπούλου Ευτυχία του Αποσ. Μέλος: Τηγάνης Βασίλειος του Λάμπρου
Μέλος: Μαργαρίτης Γεώργιος του Πέτρου Μέλος: Βλάχος Βασίλειος του Κων/νου
Μέλος: Λαυρέντζου Δέσποινα του Θωμά Μέλος: Μαργαρίτης Ανδρέας του Μιχαήλ
 
Από   20 - 11 - 1994  έως 3 - 11 - 1996   Από    3 - 11 - 1996  έως  15 - 11 - 1998  
Πρόεδρος: Προύντζος Πέτρος του Θωμά Πρόεδρος: Κακιώρης Χρήστος του Βασιλείου
Αντιπρ. : Κατσίκης Κων/νος του Βασιλείου Αντιπρ. : Μακρής Ανδρέας του Αποστόλου
Γ.  Γραμ.: Τσιούνης Αθανάσιος του Κων/νου Γ.  Γραμ.: Τσιούνης Θωμάς  του Αποστόλου
Ταμίας: Μακρής Ανδρέας του Αποστόλου Ταμίας: Μαργαρίτης Ιωάννης του Γεωργίου
Μέλος: Μαργαρίτης Δημήτριος του Γεωργίου Μέλος: Προύντζος Φώτης του Λάμπρου
Μέλος: Κακιώρη Παρασκευή του Αθανασίου Μέλος: Μακρή Δέσποινα του Κων/νου
Μέλος: Κουτσιούμπας Σταμάτης του Κων/νου Μέλος: Σωτηρίου Ουρανία του Θωμά
 
Από     15 - 11 - 1998  έως  22 - 10 - 2000      Από  22 - 10 - 2000  έως  24 - 11 - 2002   
Πρόεδρος: Τσιούνης Ευάγγελος του Κων/νου Πρόεδρος: Τσιούνης Ευάγγελος του Κων/νου
Αντιπρ. : Κατσίκης Κων/νος του Βασιλείου Αντιπρ. : Μακρής Κοσμάς του Κων/νου
Γ.  Γραμ.: Γιαννακοπούλου Ευτυχία του Αποσ. Γ.  Γραμ.: Γεροχρήστου Μαρία του Κων/νου
Ταμίας: Προύντζος Παναγιώτης του Ανδρέα Ταμίας: Τσιούνης Θωμάς  του Αποστόλου
Μέλος: Μακρής Κοσμάς του Κων/νου Μέλος: Κατσίκη Ιωάννα του Ευαγγέλου
Μέλος: Καρκάνης Παναγιώτης του Νικολάου Μέλος: Μακρής Ανδρέας του Αποστόλου
Μέλος: Προύντζος Επαμεινώνδας του Γρηγ. Μέλος: Προύντζος Επαμεινώνδας του Γρηγ.
 
Από    24 - 11 - 2002 έως  21 - 11 - 2004      Από      21 - 11 - 2004  έως  19 - 11 - 2006  
Πρόεδρος: Τσιούνης Ευάγγελος του Κων/νου Πρόεδρος: Τσιούνης Ευάγγελος του Κων/νου
Αντιπρ. : Τσιούνης Θωμάς  του Αποστόλου Αντιπρ. : Μακρής Νικόλαος του Ανδρέα
Γ.  Γραμ.: Γιαννακοπούλου Ευτυχία του Αποσ. Γ.  Γραμ.: Πλεξίδα Νίκη του Αθανασίου
Ταμίας: Μήτσος Παναγώτης του Αποστόλου Ταμίας: Μήτσος Παναγώτης του Αποστόλου
Μέλος: Μακρής Νικόλαος του Ανδρέα Μέλος: Μακρής Ανδρέας του Αποστόλου
Μέλος: Προύντζος Γρηγόριος του Αθανασίου Μέλος: Ριζογιάννης Ανδρέας του Ιωάννου
Μέλος: Ριζογιάννης Ανδρέας του Ιωάννου Μέλος: Προύντζος Γρηγόριος του Επαμειν.
 
Από   19 - 11 - 2006  έως  19 - 10 - 2008      Από     19 - 10 - 2008  έως 24-10-2010
Πρόεδρος: Τσιούνης Ευάγγελος του Κων/νου Πρόεδρος: Τσιούνης Ευάγγελος του Κων/νου
Αντιπρ. : Μαργαρίτης Ιωάννης του Γεωργίου Αντιπρ. : Μαργαρίτης Δημήτριος του Γεωργ.
Γ.  Γραμ.: Γούλα Σοφία του Σωτηρίου Γ.  Γραμ.: Γούλα Σοφία του Σωτηρίου
Ταμίας: Προύντζος Γρηγόριος του Επαμειν. Ταμίας: Ρήγα Αθανασία του Ανδρέα
Μέλος: Μακρής Ανδρέας του Γεωργίου Μέλος: Μακρής Κοσμάς του Κων/νου
Μέλος: Ρήγας Ιωάννης του Βασιλείου Μέλος: Σπανομήτσος Στέφανος του Ιωαννου
Μέλος: Ριζογιάννης Νικόλαος του Γεωργίου Μέλος: Καραχρήστου Ιουλία  του Γεωργίου
 
 Από 24-10-2010 έως 18-11-2012                  Από 18-11-2012 έως και 16-11-2014
Πρόεδρος: Τσιούνης Ευάγγελος του Κων/νου Πρόεδρος: Μαργαρίτης Δημήτριος του Γεωργίου 
Αντιπρ. : Μαργαρίτης Δημήτριος του Γεωργίου Αντιπρ. : Τσιούνης Ευάγγελος του Κων/νου 
Γ.  Γραμ.: Γούλα Σοφία του Σωτηρίου Γ.  Γραμ.: Καραγεώργου Αγγελική του Γεωργίου 
Ταμίας: Καραχρήστος Θωμάς του Γεωργίου Ταμίας: Λαυρέντζος Χρήστος του Σπυρίδωνα 
Μέλος: Λαυρέντζος Χρήστος του Σπυρίδωνα Μέλος: Μακρής Νικόλαος του Ανδρέα
Μέλος: Προύντζος Ηρακλής του Γρηγορίου Μέλος: Προύντζος Ηρακλής του Γρηγορίου 
Μέλος: Ριζογιάννης Θεόδωρος του Ηλία Μέλος: Ριζογιάννης Θεόδωρος του Ηλία 
 
 Από 16-11-2014 έως 20-11-2016                Από 20-11-2016 έως 18-11-2018
Πρόεδρος: Τσιούνης Ευάγγελος του Κων/νου  Πρόεδρος: Τσιούνης  Ευάγγελος  του  Κων/νου
Αντιπρ. : Λαυρέντζος Χρήστος του Σπυρίδωνα  Αντιπρ. : Λαυρέντζος Χρήστος του Σπυρίδωνα
Γ.  Γραμ.: Καραγεώργου Αγγελική του Γεωργίου  Γ.  Γραμ.: Μακρή Κων/να του Νικολάου
Ταμίας: Μαργαρίτης Δημήτριος του Γεωργίου  Ταμίας: Κουτσιούμπας Δημήτριος του Αθανασίου
Μέλος: Προύντζος Ηρακλής του Γρηγορίου  Μέλος: Κερώση Μαρία του Μάρκου
Μέλος: Μαργαρίτη Βασιλική του Αθανασίου  Μέλος: Ταράτσας Γεώργιος του Ανδρέα
Μέλος: Κουτσιούμπας Αθανάσιος του Δημητρίου  Μέλος: Πλεξίδας Ανδρέας του Βασιλείου
 
Από 18-11-2018 εώς και σήμερα  
Πρόεδρος: Τσιούνης Ευάγγελος του Κων/νου
Αντιπρ. : Λαυρέντζος Χρήστος του Σπυρίδωνα
Γ.  Γραμ.: Πλεξίδα Μελίνα του Βασιλείου
Ταμίας: Κουτσιούμπας Δημήτριος του Αθανασίου
Μέλος: Κερώση Μαρία του Μάρκου
Μέλος: Μαργαρίτης Δημήτριος του Γεωργίου
Μέλος: Μαυροειδή Γωγώ του Νικολάου