Εκτύπωση

Καταστατικό Συλλόγου

 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΙΤΩΝ  

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

΄΄Ο  ΑΓΙΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  Ο  ΕΡΗΜΙΤΗΣ΄΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ  ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΣΚΟΠΩΝ.

ΑΡΘΡΟ   1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ.
1.  Ιδρύεται  Σύλλογος  για  τους  διαμένοντες  στους  νομούς  Αττικής – Πειραιά  που  κατάγονται  από  το  χωριό  Χαλκιόπουλοι  Βάλτου  Αιτωλοακαρνανίας.
2.  Η  επωνυμία  του  Συλλόγου  είναι:  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΙΤΩΝ   ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ  ΄΄Ο  ΑΓΙΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  Ο  ΕΡΗΜΙΤΗΣ΄΄.
3.    Έδρα  του  Συλλόγου  ορίζεται  η  Αθήνα.
4.    Η  σφραγίδα  του  Συλλόγου  είναι  στρογγυλή  και  έχει  περιφερειακά  την  επωνυμία   ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΙΤΩΝ   ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ  ΄΄Ο  ΑΓΙΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  Ο  ΕΡΗΜΙΤΗΣ΄΄.
 
ΑΡΘΡΟ  2
ΣΚΟΠΟΙ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
       Οι  σκοποί  του  Συλλόγου  είναι:
1.    Η  συνεργασία  και  η  ανάπτυξη  φιλικών  και  κοινωνικών  σχέσεων  μεταξύ  των  Χαλκιοπουλιτών.
2.    Η  αλληλοϋποστήριξη  και  η  αλληλεγγύη  μεταξύ  τους.
3.    Η  εκτέλεση  κοινοφελών  έργων  στον  τόπο  καταγωγής,  σε  συνεργασία  με  τους  τοπικούς  παράγοντες.
4.    Η  προώθηση  της  κοινωνικής,  πνευματικής  και  πολιτιστικής  ανάπτυξης  των  μελών  του  Συλλόγου  και  η  συμβολή  στην  πολιτιστική  αναβάθμιση  και  άνοδο  της  ποιότητας  ζωής  των  κατοίκων  του  τόπου  καταγωγής  τους.
5.    Η  έρευνα,  συλλογή,  καταγραφή,  κατάταξη,  διαφύλαξη  και  έκθεση  των  μνημείων  της  παραδοσιακής  πολιτιστικής  κληρονομιάς  καθώς  και  η  έκδοση  των  αντιστοίχων  μνημείων  του  λόγου  της  τοπικής  παράδοσης.
6.    Η  συνεργασία  με  την  τοπική  αυτοδιοίκηση,  τους  φορείς  του  τόπου  καταγωγής  και τους  αντίστοιχους  φορείς  της  περιοχής,  για  την  αποδοτικότερη  επιτυχία  των  κοινών  στόχων.  
 
ΑΡΘΡΟ  3
ΜΕΣΑ  ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΣΚΟΠΩΝ
       Η  εκπλήρωση  των  σκοπών  επιδιώκεται  με  τα  ακόλουθα  μέσα:
1.    Ίδρυση  και  λειτουργία  πολιτιστικού  πνευματικού  κέντρου  τόσο  στην  έδρα  του  Συλλόγου,  όσο  και  στον  τόπο  καταγωγής  σε  συνεργασία  με  τους  φορείς  αυτού.
2.    Δημιουργία  μουσικοχορευτικών  ομάδων  δημοτικής  παραδοσιακής  και  λαϊκής  μουσικής  με  παραστάσεις  για  τη  διάδοσή  της.
3.    Δημιουργία  θεατρικών  ομάδων.
4.    Ίδρυση,  οργάνωση  και  λειτουργία  δανειστικής  βιβλιοθήκης, τόσο  στην  έδρα  του  Συλλόγου,  όσο  και  στον  τόπο  καταγωγής  σε  συνεργασία  με  τους  φορείς  αυτού.
5.    Ίδρυση,  οργάνωση  και  λειτουργία  λαογραφικού  μουσείου.
6.    Οργάνωση εορτών,συνεστιάσεων,εκθέσεων,διαλέξεων,σεμιναρίων και λοιπών  εκδηλώσεων.
7.    Οργάνωση  τμημάτων  αιμοδοσίας  και  δωρητών  οργάνων  σώματος.
8.    Έκδοση  εντύπων: εφημερίδας,  περιοδικού  και  βιβλίων.
9.    Οργάνωση  εκδρομών  στο  εσωτερικό  και  εξωτερικό.
10.    Απονομή  βραβείων  και  επαίνων  σε  νέους  για  τη  διάκριση  στη  μάθηση,  το  ήθος,  την  επιστήμη  και  την  έρευνα,  καθώς  και  σε  άλλα  άτομα  που  το  έργο  τους  ή  η  προσφορά  τους  βοήθησε  ή  τίμησε  εξαιρετικά  τον  τόπο  καταγωγής  τους.